Privacybeleid voor Autogaragejet

Inleiding

Bij Autogaragejet hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken van het voertuig
 • Betalingsinformatie
 • Informatie over uw voertuig en onderhoudsgeschiedenis

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren, waaronder:

 • Wanneer u onze diensten gebruikt of producten koopt
 • Wanneer u een formulier invult op onze website
 • Wanneer u contact met ons opneemt via telefoon of e-mail
 • Tijdens persoonlijke bezoeken aan onze garage

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en producten
 • Het verwerken van betalingen
 • Het bijhouden van de onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten en aanbiedingen
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies of diefstal. Dit omvat onder andere het gebruik van beveiligde servers, versleuteling van gevoelige gegevens en toegangscontrole.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of op andere wijze delen met derden, behalve:

 • Wanneer dit nodig is voor het leveren van onze diensten (bijvoorbeeld met een betalingsprovider)
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen
 • Met uw toestemming

Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • Onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren
 • Uw gegevens te laten wissen, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen
 • Beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • Uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Autogaragejet
Thurledeweg 61 BGL
3044ER Rotterdam
010 262 04 86
info@autogarageJET.nl

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Datum van laatste wijziging: 29-Mei-2024